Ολιστικό

«
»
Ολιστικό – Antistress

Το απαύγασμα όλων των μαλάξεων. Κατά την διάρκεια της συνεδρίας, έχετε την δυνατότητα να βιώσετε την εμπειρία της μάλαξης στο ζενίθ της.

Πρόκειται για μία σειρά ήπιων τεχνικών, που σκοπό έχουν την σωματική, ενεργειακή, βιοχημική, ψυχο-σωματική υγεία του δέκτη.

Συνίσταται ο συνδυασμός με κάποια ενεργειακή θεραπεία.

Θεραπευτές που το παρέχουν: